Pohotovosti v ČR

REFERENCE

Zajišťování odstávek elektrické energie a pohotovostí pro případ nečekaného výpadku elektrické energie „kalamity“ společností RENTAL.CZ s.r.o.

 • -  24 hodinová pohotovost Hod-Line +420 725 811 811

 • -  Dojezd celá Česká republika do 250 kVA do 4 hodin od nahlášení

 • -  Dojezd celá Česká republika do 900 kVA do 10 hodin od nahlášení

 • -  Technické řešení

 • -  Dostatek propojovacího materiálu pro napájení trafostanic, rozvoden, rozvaděčů

 • -  Zálohování provozu veškerých provozu po celou dobu výpadku, odstávky

 • -  Trvalá obsluha, včetně zabezpečení dotankování

 • -  Přepojení zpět na el. Přívod v případě obnovení dodávek

  Shell Czech Republic a.s. od roku 2010 - 2015
  Tesco Franchise Store ČR a.s „ŽABKY“ od roku 2009 – 2015 Tesco Stores ČR a.s. od roku 2009 2015
  BILLA, spol. s.r.o. od roku 2007 – 2013
  Penny Market s.r.o. od roku 2007 – 2015
  Česká pošta a.s. od roku 2012 – 2015

  Jedná se jen o velké společnosti kterým zabezpečujeme garanci elektrické energie, do našeho portfolia patří spousta Logistických center i drobných prodejců.