Školení našich techniků

Naši technici specializovaní na event akce prochází začátkem roku 2019 školením dle technické inspekce ČR. Ta by měla kontrolovat veškeré akce nad 1 000 návštěvníků, popřípadě akce trvající déle než dva dny, které budou vyžadovat revize jak na elektro pracech, tak na zařízení včetně rozvodů. Nedostatky postihují hlavně pořadatele.