ATS - automatika startu

V případě výpadku elektrické energie systém nastartuje diesel agregár, rozvaděč přepne stykače a shodí hlavní přívod a přepne na DA. Jakmile se energie obnoví ze sítě, DA přepne stykače, shodí přívod z DA a přepne na hlavní přívod el. energie.