SMS výstraha o stavu nafty a chodu stroje

Nastavíme systém, aby posílal sms zprávu vždy, když bude docházet nafta, nebo když budou se strojem problémy.